@import((rwml-menu))
Stacks Image 9052
Vielen Dank, dass Sie sich über unsere Leistungen informieren, um sich künftig auch dafür zu interessieren.

Die Temporary-AES GmbH steht für Arbeits-Entlastungs-Service und wurde 1987 gegründet. Zunächst als Personaldienstleister für den Ballungsraum rund um Düsseldorf. Im Zuge der Geschäftserweiterung wurden ab Juli und September 2015 Außenbereiche in Sachsen und Bayern etabliert. Der Ausbau dieser Büros wird kontinuierlich vorangetrieben. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen sind wir ein kompetenter Partner und eine echte Alternative im Bereich der Personalgestellung.
Der Ursprung unserer Geschäftstätigkeit basiert auf einer hervorragenden Mitarbeiter- und Kundenbetreuung, die familiären Charakter trägt. Die Familie als “natürliche Grundform allen gesellschaftlichen Lebens“ ist die kleinste und zugleich stabilste Zelle in der Gesellschaft, die ihre Funktion auch in „mageren Jahren“ erfüllt. Nur durch das Vertrauen aller Beteiligten entwickeln sich unsere Kunden, Mitarbeiter und wir kontinuierlich weiter.
Wir kümmern uns!
Stacks Image 9086
Dziękujemy, że zechcieli się Państwo zapoznać z naszymi usługami i w przyszłości, być może, z nich skorzystać.

Firma Temporary-AES GmbH została założona w 1987 roku i wspiera pracodawców w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Początkowo jako dostawca usług HR w aglomeracji Düsseldorf. W efekcie rozwoju firmy zostały utworzone w lipcu i wrześniu 2015 roku oddziały w Saksonii i Bawarii. Rozbudowa tych biur jest systematycznie prowadzona. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie jesteśmy kompetentnym partnerem i prawdziwą alternatywą na polu usług personalnych.

Źródło naszej przedsiębiorczości bazuje na wyróżniającej się dbałości o pracownika i kontrahenta mającej charakter rodzinny. Rodzina jako „naturalna, podstawowa forma życia społecznego” jest najmniejszą, a zarazem najbardziej stabilną komórką społeczeństwa, która spełnia swoją funkcję również w „ciężkich czasach”. Jedynie poprzez wzajemne zaufanie wszystkich zainteresowanych stron następuje ciągły rozwój naszych kontrahentów, pracowników oraz nas samych.

Zatroszczymy się o to!